172 173 174 175 176 178 180 181 183 184 185 186 188 190 191 192 193

Dlaczego władze zdecydowały się na rozprawę z KOR - em?

Rozwiązanie: