166 167 168 169 170 172 173 174 175 178 180 181 182 183 184 185 186

Czym zakończył się polski Październik?

Rozwiązanie: