162 163 164 166 167 168 169 170 172 174 175 176 178 180 181 182 183 184

Dlaczego rządy Gomułki nazwano okresem małej stabilizacji?

Rozwiązanie: