159 160 161 162 163 164 166 167 168 169 172 173 174 175 176 178 180 181

Wyjaśnij jakie zmiany wywołała odwilż w Polsce.

Rozwiązanie: