157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 169 170 172 173 174 175 176 178

Co nazywamy stalinizmem w Polsce?

Rozwiązanie: