156 157 158 159 160 161 162 163 164 166 168 169 170 172 173 174 175 176 178

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem ze pytanie o przyczyny “zniewolenia umysłu” intelektualistów to jedno z najważniejszych pytań z dziejów? Uzasadnij.

Rozwiązanie: