152 153 154 156 157 158 159 160 161 162 164 166 167 168 169 170 172 173 174

Co zdaniem autora różni “obóz socjalizmu” od “imperializmu amerykańskiego”?

Rozwiązanie: