148 149 150 151 152 153 154 156 157 158 160 161 162 163 164 166 167 168 169 170

Wyjaśnij w jaki sposób Polska stała się państwem jednolitym narodowo.

Rozwiązanie: