146 147 148 149 150 151 152 153 154 156 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168

Wyjaśnij jakimi sposobami komuniści próbowali pozyskać sobie społeczeństwo. 

Rozwiązanie: