143 144 146 147 148 149 150 151 152 153 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Wyjaśnij, jakich nabytków terytorialnych i dlaczego żądał Stalin dla Polski.

Rozwiązanie: