142 143 144 146 147 148 149 150 151 152 154 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Gdzie się osiedlali Polacy przybywający z Kresów II Rzeczpospolitej?

Rozwiązanie: