141 142 143 144 146 147 148 149 150 152 153 154 156 157 158 159 160 161 162

Omów formy terroru stosowanego przez NKWD i aparat przymusu polskich komunistów.

Rozwiązanie: