139 141 142 143 144 146 147 148 149 151 152 153 154 156 157 158 159 160 161

DLaczego trudno ustalić straty ludzkie i materialne poniesione przez Polskę w II wojnie światowej?

Rozwiązanie: