7 8 9 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Na czym, zdaniem autora noty, polega “ wewnętrzne bankructwo państwa polskiego”?

Rozwiązanie: