138 139 141 142 143 144 146 147 148 150 151 152 153 154 156 157 158 159 160

Czy pojawienie się społeczeństwa informacyjnego ułatwiło rozwój kultury masowej? Uzasadnij odpowiedz.

Rozwiązanie: