119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 131 132 135 136 137 138 139 141

Dlaczego Arabowie uznali umowę Sykes - Picot za zdradę?

Rozwiązanie: