109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131

Wymień pozytywne i negatywne skutki dekolonizacji.

Rozwiązanie: