107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129

Wskaż niepodległe państwa Afryki w 1945 r.

Rozwiązanie: