106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128

Dlaczego Francja wycofała się z Indochin?

Rozwiązanie: