105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127

Wyjaśnij, jak i dlaczego po II wojnie światowej Wielka Brytania zmieniła swoją politykę kolonialną?

Rozwiązanie: