100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Dlaczego, twoim zdaniem, mur berliński stał się symbolem podzielonej Europy?

Rozwiązanie: