99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Podaj przyczyny rewolucji węgierskiej.

Rozwiązanie: