94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Czego, twoim zdaniem wstydzą się mieszkańcy Westerland - mimo że Heinz Reinefarth był dobrym burmistrzem.

Rozwiązanie: