87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

W jaki celu komuniści napisali manifest? 

Rozwiązanie: