85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106

Wyjaśni przyczyny XIX - wiecznego kolonializmu.

Rozwiązanie: