78 79 80 82 83 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100

Co nazywamy kolonializmem?

Rozwiązanie: