77 78 79 80 82 83 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Przypomnij, jakie kolonie zdobyli Europejczycy od XVI do XVIII w.

Rozwiązanie: