75 76 77 78 79 80 82 83 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Z jakiego powodu prawo międzynarodowe zakazuje taktyki spalonej ziemii?

Rozwiązanie: