72 75 76 77 78 79 80 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Wskaż miejsca bitew, o których mowa w tekście rozdziału.

Rozwiązanie: