72 75 76 77 78 79 80 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Wymień argumenty zwolenników niewolnictwa, które przytacza Abraham Lincoln.

Rozwiązanie: