1 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19

Dlaczego, zdaniem autorów pisma, sytuacja niemieckich handlowców jest “ beznadziejna”?

Rozwiązanie: