68 69 70 72 75 76 77 79 80 82 83 85 86 87 88 89

Wskaż miejsca głównych bitew wojny austriacko pruskiej i francusko - pruskiej.

Rozwiązanie: