66 68 69 70 72 75 76 78 79 80 82 83 85 86 87 88

Wyjaśnij, jakie korzyści przyniosło Prusom zwycięstwo nad Austrią i Francją.

Rozwiązanie: