65 66 68 69 70 72 75 77 78 79 80 82 83 85 86 87

Do czego zdaniem Bismarcka będą Prusom potrzebne ich siły?

Rozwiązanie: