61 62 63 64 65 66 68 69 70 75 76 77 78 79 80 82 83

Przypomnij postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie Włoch i Niemiec.

Rozwiązanie: