59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 72 75 76 77 78 79 80

Scharakteryzuj polski pozytywizm.

Rozwiązanie: