57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 69 70 72 75 76 77 78 79

Wyjaśnij pojęcia: Kulturkampf, rugi pruskie, Komisja Kolonizacyjna.

Rozwiązanie: