53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 68 69 70 72

Przypomnij, jakie elementy autonomii zachowało Królestwo Kongresowe po upadku powstania listopadowego.

Rozwiązanie: