1 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

Przypomnij zasady organizacji państwa i społeczeństwa wprowadzone przez rewolucję francuską.

Rozwiązanie: