48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70

Wymień miasta w których doszło do manifestacji patriotycznych w 1861 r.

Rozwiązanie: