42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Jaką scenę zapamiętał pamiętnikarz? Co mówi ona o stosunku chłopów do szlachcianek oraz ich dzieci?

Rozwiązanie: