40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Co obiecuje rząd narodowy dwudziestu milionom ludzi, by zachęcić ich do udziału w powstaniu?

Rozwiązanie: