37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59

Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy “ wielką”?

Rozwiązanie: