36 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57

Dlaczego Polacy dali się przekonać do mesjanizmu?

Rozwiązanie: