31 32 33 34 36 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53

Przypomnij, jakie kary car Mikołaj I nałożył na Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego.

Rozwiązanie: