30 31 32 33 34 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Czy Polacy mieli szanse wygrać powstanie listopadowe? Przedstaw i uzasadnij swoje zdanie.

Rozwiązanie: