30 31 32 33 34 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Przedstaw sytuację Królestwa Polskiego po upadku powstania.

Rozwiązanie: