23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 36 37 38 40 41 42 43 44 45

Przypomnij, jakie prawa i wolności zapewniła mieszkańcom Królestwa konstytucja z 1815 r.

Rozwiązanie: