22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 36 37 38 40 41 42 43 44

Wyjaśnij, co Polacy zyskali, a czego nie otrzymali w wyniku utworzenia Królestwa Polskiego.

Rozwiązanie: