243 246 247 248 249 250 252 253 255

Jaka linia rozgraniczy strefy interesów niemiec i ZSRR

Rozwiązanie: